KDO JE DOBROVOLNÍK?

Dobrovolníkem je každý, kdo ze své dobré vůle, ve svém volném čase a bez nároku na finanční odměnu vykonává činnost ve prospěch jiných lidí.

Dobrovolníkem se tedy může stát v podstatě kdokoliv, protože každý z nás umí něco, co může nabídnout druhým.

Důvodů, proč se lidé stávají dobrovolníky, je velké množství. Dobrovolná činnost jim může přinést pocit užitečnosti, kontakty, nové dovednosti a mnoho dalšího.

V každém případě je ale důležité, aby činnost dobrovolníka probíhala pod záštitou nějaké organizace, která poskytne dobrovolníkovi potřebné zázemí.

Od 1.1.2003 platí zákon č.198/2002 Sb. o dobrovolnické službě. Ten však upravuje pouze podmínky pro státem podporované dobrovolnictví, ne podmínky dobrovolné činnosti obecně. Z toho vyplývá, že neexistuje povinnost dobrovolníků či organizací naplňovat podmínky tohoto zákona, pokud nestojí o podporu státu v této oblasti.

PRÁVA DOBROVOLNÍKA A CO MU MŮŽE NABÍDNOUT ORGANIZACE, KTERÉ BUDE POMÁHAT?

§         právo dostat úplné informace o poslání a činnosti organizace, ve které chce dobrovolník pomoci

§         právo dostat úplné informace o činnosti, kterou by měl dobrovolník vykonávat, včetně její obsahové a časové náplně

§         právo na činnost, která bude naplňovat očekávání dobrovolníka

§         kontakt a spolupráce s koordinátorem dobrovolníků nebo jinou osobou, která je pověřena kontaktem s dobrovolníky v dané organizaci

§         kontakt a spolupráce s osobou, která dobrovolníkovi činnost zadává a zpět ji od něj přijímá

§         právo na zaškolení, výcvik, trénink

§         právo na supervizi (setkání, kdy dobrovolník může sdělit své pocity, zkušenosti, problémy i úspěchy) - individuálně či ve skupině společně s jinými dobrovolníky působícími v organizaci

§         právo říci "ne", pokud činnost nebude vyhovovat zájmům a schopnostem dobrovolníka

§         právo vědět, zda vykonávaná činnost byla efektivní - možnost účastnit se hodnotícího procesu

§         právo být za dobře vykonanou činnost morálně ohodnocen

§         právo být pro výkon dobrovolné činnosti pojištěn pro případ odpovědnosti za škody

POVINNOSTI DOBROVOLNÍKA

§         splnit úkoly, ke kterým se zavázal

§         být spolehlivý

§         nezneužívat projevené důvěry

§         požádat o pomoc, kterou při své činnosti potřebuje

§         znát a brát na vědomí své limity (časové, zdravotní atd.)

§         být "týmovým" hráčem

§         ztotožňovat se s posláním organizace, pro kterou činnost vykonává a dle toho ji navenek prezentovat

 (použity materiály vydané Národním dobrovolnickým centrem Hestia)