AKTUALITY

Ukončení dobrovolnického programu

Dobrovolnický program „DOBROVOLNÍCI v kojeneckých ústavech a dětských domovech pro děti do tří let“ byl v březnu 2021 ukončen.

Cílová skupina dětí, pro kterou byl celý projekt původně vymyšlen, již v Dětském centru není  a nebude. Tyto děti již odcházejí přímo do profesionálních pěstounských rodin.

Do programu se zapojilo celkem 300 dobrovolníků, kteří dlouhodobě navštěvovali více než 600 dětí. V rámci projektu „Spolu do světa“ jsme podnikli 59 výletů.

Rádi bychom poděkovali všem dobrovolníkům, kteří se programu zúčastnili, byli jeho součástí a dokázali naplnit a v mnohém i předčít naše původní představy.

Opravdu velmi si vážíme času, energie, lásky, nápadů a všeho, co dobrovolníci do programu vnesli, a který tak mohl díky nim vzniknout, fungovat a naplnit své poslání.

Rovněž bychom rádi poděkovali Terezy Maxové Dětem za dlouholetou finanční podporu, Národnímu dobrovolnickému centru Hestia za podporu programu v jeho začátcích a zprostředkování pojištění dobrovolníků, firmě Pragotour za vždy bezpečnou a příjemnou jízdu na naše výlety a mnohaleté velkorysé sponzorování výletů a všem jednotlivým dárcům, kteří se podíleli na finanční podpoře celého projektu.

Webovské stránky Malíčku zůstanou zachované pro archivní účely.

V případě jakýchkoliv dotazů, souvisejících s tímto projektem, použijte následující kontakt: marketa.ostra@volny.cz, tel: 737 500 313.

S velikými díky a úctou,

Markéta Ostrá a Regina Bergerová za z.s. Malíček a Dětské centrum při FTN Sulická 120, Praha 4, Krč.